TXGenerateResultCode Constants Reference

Declared in TXVideoEditerTypeDef.h

TXGenerateResultCode

生成视频结果错误码定义

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, TXGenerateResultCode ) {
   GENERATE_RESULT_OK = 0,
   GENERATE_RESULT_FAILED = -1,
   GENERATE_RESULT_CANCEL = -2,
   GENERATE_RESULT_LICENCE_VERIFICATION_FAILED = -5,
};

Constants

GENERATE_RESULT_OK

生成视频成功

Declared In TXVideoEditerTypeDef.h.

GENERATE_RESULT_FAILED

生成视频失败

Declared In TXVideoEditerTypeDef.h.

GENERATE_RESULT_CANCEL

生成视频取消

Declared In TXVideoEditerTypeDef.h.

GENERATE_RESULT_LICENCE_VERIFICATION_FAILED

licence 验证失败

Declared In TXVideoEditerTypeDef.h.

Declared In

TXVideoEditerTypeDef.h